Podziel się z nami swoją opinią!
Księgowość
Komentarze1

Działalność nierejestrowana – kompendium wiedzy

2019.01.31

Ustawa Prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 r., na mocy której możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej, weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku i zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Miało być łatwiej i bez zbędnych formalności na linii przedsiębiora-urząd. Czy się udało?

Działalność nierejestrowana – co to takiego?

Działalność nierejestrowana nazywana jest również firmą na próbę, działalnością nieewidencjonowaną bądź działalnością nierejestrową. Może okazać się strzałem w dziesiątkę dla osób, które nie są przekonane, czy poradzą sobie jako przedsiębiorcy albo chcą przetestować swój pomysł na biznes w praktyce.

Na czym polega prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Mówiąc najkrócej: prowadzenie działalności nierejestrowanej to prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania jej w CEIDG.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Firmę na próbę może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu ostatnich pięciu lat (60 miesięcy). Co ważne, jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy do prowadzenia działalności nie trzeba uzyskać zezwolenia lub wpisu do działalności ewidencjonowanej oraz nie jest wymagana koncesja. Z zapisów ustawy Prawo przedsiębiorców jednoznacznie wynika również, że aby móc założyć i prowadzić działalność nierejestrowaną, należy spełnić również dwa warunki: warunek dochodowy oraz warunek czasowy.

Warunek dochodowy w działalności nieewidencjonowanej.

Przychód, jaki osiągniesz, prowadząc działalność w żadnym miesiącu nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za dany rok ustalony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku jest to 2250 złotych, a zatem Twój przychód z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej w tym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1125 złotych brutto.

WAŻNE: Od podanej powyżej kwoty 1125 PLN brutto musisz w każdym miesiącu zapłacić podatek VAT oraz odprowadzić podatek dochodowy! Mimo, że prowadząc firmę na próbę, nie musisz posiadać numeru NIP i REGON ani prowadzić księgowości, w żadnym wypadku nie jesteś zwolniony od płacenia podatków!

Warunek czasowy w działalności nieewidencjonowanej.

Działalność nieewidencjonowaną możesz prowadzić wyłącznie w przypadku, gdy nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Jeśli przestałeś prowadzić firmę 12 miesięcy przed wejściem w życie przepisów dot. działalności nieewidencjonowanej, tj. zamknąłeś ją przed 30 kwietnia 2017 roku, także możesz skorzystać z opcji prowadzenia firmy na próbę (regulują to bezpośrednio przepisy Ustawy Prawo przedsiębiorców, której pełny tekst znajdziesz tutaj).

Czy osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Nie, jeśli nie posiada tytułu ubezpieczenia. Osoby, które ukończyły 26 lat, nie mające opłacanych składek ZUS, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Jeśli spełniasz kryteria niezbędne do prowadzenia działalności nierejestrowanej, o których pisaliśmy wyżej, nie masz obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) i zdrowotne (NFZ).

Czy mogę założyć firmę na próbę, jeśli pracuję na umowę zlecenie?

Tak, pod warunkiem, że nie będziesz rozliczać przychodów z tej umowy w swojej działalności nierejestrowanej. Jako strona takiej umowy (zleceniobiorca) podlegasz ubezpieczeniom społecznym, a płatnikiem Twoich składek jest wówczas zleceniodawca (sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób poniżej 26. roku życia mających status studenta).

Prowadzenie działalności nierejestrowanej i podatki.

Przychody z działalności nierejestrowanej to przychody z tzw. innych źródeł podlegających opodatkowaniu. Musisz płacić podatek dochodowy. Prowadzisz działalność nieewidencjonowaną jako osoba fizyczna, a zatem co roku masz obowiązek zapłacenia PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych. Do przychodu z prowadzenia firmy na próbę należy dodać przychody, które osiągasz z innych źródeł. Podatek zapłacisz według skali podatkowej 18% lub 32%. No dobrze, możesz teraz zapytać: „W takim razie gdzie ta korzyść?”. Otóż jest dobra wiadomość: firma na próbę nie jest zarejestrowaną działalnością, a zatem nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy. Przychód wykażesz po prostu w rocznym zeznaniu (PIT-36) i na tej podstawie uregulujesz należną niedopłatę.

WAŻNE: Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie ma możliwości rozliczania się ryczałtem lub podatkiem liniowym! Nie masz głowy do formalności? Z czystym sumieniem możemy polecić Ci najlepsze biuro rachunkowe w Warszawie, gdzie profesjonaliści zajmą się rozliczeniem za Ciebie.

Firma na próbę – a co z podatkiem VAT?

Jeśli interesowałeś się już tematami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, pewnie doskonale wiesz już, że nie musisz płacić podatku VAT, jeżeli nie spełniasz kryterium przychodowego (zwanego też kryterium podmiotowym), czyli Twój obrót ze sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 200 000 PLN. Wiadomo, że prowadząc firmę na próbę, przekroczenie go Ci „nie grozi”. Jeśli jednak sprzedajesz towary lub usługi, na które nie przysługuje zwolnienie z podatku VAT – nie masz wyjścia i musisz się z niego rozliczać. Są to:

 • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe, inne niż nowe środki transportu, zaliczane przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • tereny budowlane,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
 • nowe środki transportu,
 • usługi prawnicze,
 • usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • usługi jubilerskie.

Jak ustalić przychód w działalności nierejestrowanej?

Najprościej będzie prowadzić (przynajmniej uproszczoną) ewidencję sprzedaży. Pamiętaj, że do Twojego przychodu w danym miesiącu wliczają się również kwoty należne (nawet klient jeszcze ich nie uregulował i nie masz tych pieniędzy na koncie). Nie uwzględniasz w nim natomiast zwrotów (wartości zwróconych towarów) oraz udzielonych rabatów. Co powinno znaleźć się w uproszczonej ewidencji sprzedaży? Na pewno nie może zabraknąć daty, wartości sprzedaży oraz wartości sprzedaży określonej narastająco. Nie zapomnij również o dokumentowaniu wszelkich kosztów, jakie ponosisz w związku z działalnością firmy. Tylko w takim wypadku będziesz mógł podczas składania deklaracji PIT-36 – bez względu na to, czy wypełnisz ją samodzielnie, czy poprosisz o pomoc sprawdzone biuro rachunkowe w Warszawie.

Kiedy kończy się działalność nieewidencjonowana?

Gdy Twój przychód przekroczy 50% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Co dalej? Masz tydzień (7 dni) na wypełnienie formularza CEIDG-1, zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz wizytę w ZUS-ie. Po rejestracji Twoja firma będzie traktowana jak nowo założona działalność gospodarcza. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z ulgi dla nowych przedsiębiorców, jaką jest „mały ZUS”.

WAŻNE: okres 7 dni, podczas których musisz zarejestrować firmę w CEIDG, liczy się od dnia, w którym został przekroczony limit 50% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy.

Działalność nierejestrowana jest dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś osobą fizyczną;

 • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, lub zamknąłeś ostatnią działalność przed 30 kwietnia 2017 roku;

 • Nie masz doświadczenia w biznesie, a chcesz na własnej skórze przekonać się, jak wygląda prowadzenie firmy;

 • Twój przychód nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

Dołącz do dyskusji

Komentarze1
Arek 2019.01.30 22:56:50
Ale artykuł. WOW. Dawno nie widziałem takiego wyczerpania tematu
Wiadomość