Podziel się z nami swoją opinią!
Ubezpieczenia
Komentarze0

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika

2018.07.17

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE

Wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolnych znajdują się: OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych oraz ubezpieczenie 50% upraw rolnych.

 

OC ROLNIKA
OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samej osoby rolnika, ale osób trzecich, które mogą ponieść szkody z tytułu prowadzenia gospodarstwa przez rolnika ( jednak osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo rolne, jak również pracownicy rolnika).
Przykładem obowiązywania OC rolnika może być sytuacja gdy rolnik uprawiając swoje pole, wyrządzi szkodę na osobie lub w mieniu innej osoby. Jest to wzorcowa sytuacja, gdy ubezpieczenie OC rolnika ma zastosowanie.

Czy wykupienie polisy OC rolnika działa w wszystkich sytuacjach?

Nie. OC rolnika posiada wyłączenia o których warto pamiętać. Jeżeli rolnik poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego prowadzi agroturystykę lub wykonuje usługi np. koszenia na cudzym polu to obowiązkowe OC rolnika nie działa. W takiej sytuacji należy zawrzeć dodatkową polisę o charakterze dowolnym, która będzie chroniła przed ewentualną odpowiedzialnością.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNYCH

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych swym zakresem obejmuje wszystkie budynki, które są w posiadaniu rolnika i są pokryte dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m 2. Budynek taki można nazwać budynkiem, gdy posiada fundamenty i jest pokryty dachem, nie musi mieć w czasie ubezpieczenia okien i drzwi. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tapnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego.

Jak ustalana jest wartość budynków?

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej budynku, przy czym wartość ta jest pomniejszona o stopień zużycia lub wartości nowej w stosunku do budynków nowych, których stopień zużycia nie przekracza 10 %. Zgodnie z ustawą ubezpieczeniem nie są objęte budynki, których stan techniczny przekroczył 100 % normy zużycia według norm prawa budowlanego, budynki przeznaczone do rozbiórki oraz takie, które są namiotami lub tunelami foliowymi. Ustalając sumę ubezpieczenia trzeba pamiętać, że im większa suma ubezpieczenia, tym większa składka. Jednak w dalszym ciągu wielu rolników posiada na polisach rolnych wskazane niższe sumy ubezpieczenia. Niższa suma ubezpieczenia oznacza, że w razie zdarzenia szkodowego będzie również niższe świadczenie.

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Ubezpieczenie upraw rolnych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik otrzymujący dopłaty bezpośrednie za uprawy jest zobowiązny do ubezpieczenia 50 % upraw.

Czy za ubezpieczenia upraw są dopłaty z Budżetu Państwa?

Tak. Aktualnie dopłata wynosi do 65 % wartości składki ubezpieczeniowej. Jednak liczba dopłat jest w każdym roku limitowana.

Czy wszystkie firmy ubezpieczeniowe posiadają możliwość ubezpieczenia upraw z dopłatami?

Nie. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Są to następujące firmy:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 

Co w przypadku gdy rolnik nie ubezpieczy upraw?

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, czyli nie zawrze umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. 

 

Jolanta Chmiel

Biuro Ubezpieczeń Progress w Janowie Lubelskim

ul. Kilińskiego 1

tel. 667408231

tel.504685172

 

 

Dołącz do dyskusji

Komentarze0
Wiadomość