Podziel się z nami swoją opinią!
Ubezpieczenia
Komentarze0

Ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 10 mln zł

2017.10.17
Ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 10 mln zł
Dla kogo
 • lekarze i lekarze dentyści
Zakres ochrony
 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek inwalidztwa
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)
Limity
 • Do 10 milionów złotych
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.
Zalety
 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity.
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

 

Zapraszam do kontaktu. 

Pozdrawiam

Marek

Dołącz do dyskusji

Komentarze0
Wiadomość